0744-476.777       0265-262.918 egreta24@yahoo.com   

Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR), efectuate de către societatea:

SC Egreta Comimpex SRL cu datele de identificare: RO 1203151 si J26/1481/1992 .

Aceste informații cu caracter personal sunt colectate și tratate în mod corespunzător, fiind colectate prin diferite canale de colectare – suport hârtie sau informatic (prin website-ul www.cofetariaegreta.ro) si pot fi stocate într-o bază de date informatică sau înregistrate pe alte materiale, existând garanții pentru a se asigura ca aceste lucruri sunt în conformitate cu prevederile GDPR.

„Date Personale” sau „Date cu Caracter Personal” înseamnă orice informații privind o persoana fizică identificata sau identificabilă („persoana vizata”); o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare, cum ar fi nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

”Persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„Consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Persoana vizată în cadrul acestei politici de protecție a datelor este orice persoană fizică identificata sau identificabilă a cărei date pot fi prelucrate;

„Categoriile speciale de date” sunt acele date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială și etnică, opiniile politice, religioase sau convingerile filosofice sau apartenenta la sindicate, de date biometrice pentru identificarea unica a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date viată sexuală ale unei persoanei fizice;

Responsabilul cu protectia datelor personale (DPO) este persoana desemnată de către operator pentru urmărirea respectării prelucrărilor de date cu caracter personal.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și pentru prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă asiguram că datele dumneavoastră sunt:

prelucrate în mod legal, echitabil și transparent colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;

adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;

păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;

prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

In ce scop va prelucram datele cu caracter personal?

Scopul principal pentru care prelucram datele dumneavoastră personale sunt de a asigura că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relația să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale impuse de GDPR.

Societățile va prelucrează datele cu caracter pentru următoarele scopuri:

Oferirea accesului la serviciile www.cogetariaegreta.ro;

Încheierea contractelor de vânzare pentru produsele noastre comercializate prin intermediul website-ului , telefonic sau in cofetăriile noastre;

Ce baza legala folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastra?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite pentru:

Scopul de oferire a accesului la serviciile www.cofetariaegreta.ro – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract de vânzare la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR);

Scopul de încheiere a contractelor de vânzare pentru produsele noastre – acestea fiind necesare pentru executarea unui contract de vânzare la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR);

Scopul de marketing si publicitate – acestea fiind folosite de către noi, in interes legitim (art. 6 (1) f din GDPR) sau in baza acordării consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (art. 6 (1) a) din GDPR);

Ce tipuri de date colectăm?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza, cu excepția situației in care necesitatea de prezentare a datelor reprezintă o obligație legala. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să putem finaliza relația contractuala cu dumneavoastră.

Cum va utilizam datele cu caracter personal?

Vom utiliza datele personale numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele numai atât cât este necesar pentru acel scop. Vom păstra informațiile dumneavoastră pentru perioada executării comenzilor de produse comercializate, pentru a fi conforme cu obligațiile noastre legale sau pentru oricare din scopurile menționate mai sus. Accesulla datele personale si prelucrarea acestora este efectuata de Societăți si/sau de către partenerii noștri împuterniciți de noi in acest sens, conform procedurilor de lucru privind protecția datelor.
In principal, vă vom folosi informațiile pentru realizarea următoarelor activități:

Pentru a procesa și a îndeplini comanda dumneavoastră, inclusiv pentru trimiterea de e-mailuri către dumneavoastră sau către alte persoane pe care le desemnați, pentru a confirma starea comenzii dumneavoastră și pentru a procesa returnarea produselor;

Pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a vă trimite informații prin e-mail, telefon, mesaj text sau alte mijloace despre produsele, serviciile, concursurile și promoțiile noastre, inclusiv comunicările de arketing despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră;

Cat va stocam datele cu caracter personal?

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a furniza produsele și a desfășura tranzacțiile pe care le-ați solicitat sau în alte scopuri esențiale, precum respectarea obligațiilor legale, soluționarea disputelor și implementarea acordurilor noastre. Deoarece aceste necesități pot varia în funcție de tipurile de date diferite din contextul produselor diferite, perioadele reale de retenție pot varia semnificativ. Criteriile utilizate pentru a determina perioadele de retenție cuprind:

Perioadele de stocare ale datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă in funcție de scopul pentru care sunt utilizate, după cum urmează:

Cum protejam datele copiilor?

Suntem preocupați de intimitatea și siguranța copiilor atunci când folosesc Internetul. Nu vom cere niciodată cu bună știință informații de identificare personală de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani fără consimțământul parental verificabil. Site-ul nostru www.cofetariaegreta.ro este un site general de public și nu este vizat sau destinat exclusiv copiilor.

Ce altfel de date mai colectam?

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări utilizarea de către client în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice despre baza de utilizatori ca și întreg.

Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe dispozitivul clientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Colectăm anumite informații automatizat prin utilizarea cookie-urilor și tehnologiilor de urmărire cum ar fi adrese Internet Protocol (IP), tip de browser, Furnizor Internet (Internet Service Provider – ISP), referințe/ieșiri pagini, paginile vizualizate pe site-ul nostru (ex. pagini HTML, grafice), sistem operare, data/ora și/sau seria de click-uri pentru a analiza trendul ca ansamblu și a administra site-ul. Utilizatorii site-ului pot controla folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și serviciilor noastre. O resursă utilă pentru informații despre ștergerea și controlul modulelor cookie poate fi găsită la www.aboutcookies.org.